telepathie topconsulenten

Telepathie en alles wat je erover moet weten.

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat zij telepathische krachten bezitten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die bepaalde beelden binnenkrijgen over de gedachten of emoties van anderen. Ook kan het zijn dat je iemand ziet als een ware zielsverwant, zelfs als je deze persoon eigenlijk nog niet zo goed kent. Aangezien lang niet iedereen bekend is met telepathie, zielsverwanten en tweelingzielen laten wij je in dit artikel alles zien wat je hier over moet weten. 

Wat is telepathie eigenlijk? 

Goed, laten we maar eens beginnen bij het begin. Wat is telepathie eigenlijk? Het woord telepathie is afgeleid van twee verschillende woorden. Het woord ‘tele’ staat voor afstand, het woord ‘pathie’ staat daarentegen voor gevoel. Telepathie houdt dus in feite in dat je vanaf afstand een bepaald gevoel of een gedachte naar een specifieke persoon kunt sturen. Om te spreken van telepathie moeten de vijf bekende zintuigen zoals zicht of spraak buiten beeld worden gelaten. Precies, het gaat hier om het zogeheten zesde zintuig. Een bekend synoniem voor het zesde zintuig is ook wel je intuïtie.  

Bestaat er een wetenschappelijke basis voor telepathie?

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar telepathie. Hoewel er nog geen daadwerkelijke conclusie bestaat, wordt mogelijk wel beweerd dat telepathische krachten zouden kunnen bestaan. Het belangrijkste onderzoek naar telepathie is gehouden door Joseph Banks Rhine. Hij heeft onderzoek verricht naar mensen die naar verluid telepathische krachten zouden hebben. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat sommige mensen bij sommige testen inderdaad telepathie lijken toe te passen. Hier moet als kanttekening alleen wel bij worden geplaatst dat het hier om een relatief klein onderzoek ging met een gering aantal deelnemers.  

Heeft iedereen telepathische krachten? 

Het is niet bekend hoeveel mensen er mogelijk over telepathische krachten beschikken. Dit komt met name door het feit dat er nog maar weinig wetenschappelijk bewijs bestaat rondom dit fenomeen. Veel mensen stellen dat zij bovennatuurlijke krachten hebben, maar het is maar de vraag in hoeverre dit ook echt het geval is. Wel is het zo dat sommige mensen makkelijker bepaalde emoties waar kunnen nemen bij mensen. Zo zijn mensen die hoogsensitief zijn vaak gevoeliger voor ruzies en conflicten. Zij kunnen de spanning als het ware in de lucht voelen. Meer informatie over dit onderwerp kan je in ons andere artikel vinden. 

Telepatisch vermogen TopConsulenten

Werken aan je intuïtie

Je intuïtie is een van de dingen die je mogelijk kunt trainen. Dat gaat gepaard met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Hier is niet zo heel veel bovennatuurlijks aan. Je intuïtie is namelijk nauw verbonden met de band die je met de mensen om je heen hebt. Als je een geliefde hebt dan zal je dit vast wel eens gemerkt hebben. Zonder het te vragen weet je hoe de andere persoon zich voelt. We zien dit niet alleen bij koppels, maar ook bij hechte vrienden. Wil je aan jouw intuïtie werken dan is het scheppen van goede banden noodzakelijk. 

De tweelingziel versus de zielsverwant

De term tweelingziel staat voor een ziel die is gesplist in twee lichamen. Over het algemeen wordt hier gesproken over echte tweelingen, al hoeft er niet per se een familieband te bestaan. We zien dat veel tweelingen een bepaalde connectie met elkaar voelen. Het is voor tweelingen mogelijk makkelijker om de gevoelens van de ander te lezen, zonder dat de ander iets hoeft te zeggen. Je zielsverwant is juist iemand die jou spiegelt. Het gaat hier om iemand die je helpt om jezelf te ontdekken en om volledig tot ontplooiing te komen. Sommige mensen geloven dat zij zielsverwanten kennen uit een andere dimensie, anderen denken dat een zielsverwant enkel iemand is waar je een goede band mee hebt. 

Werken aan je telepathisch vermogen? 

Mocht je zelf aan jouw intuïtie of telepathische krachten willen werken dan is het mogelijk om hier hulp bij in te schakelen. Deze hulp wordt met name aangeboden door coaches die jou leren hoe je de ander nog beter kunt begrijpen dan voorheen. Door aan de banden om je heen te bouwen zal ook jij in staat zijn om net even wat dichter toe te groeien richting de mensen om je heen. Maak vandaag nog gebruik van het zoekformulier om de juiste coach voor jou te vinden. Door deze laagdrempelige methode leer je meer over wat intuïtie voor jou kan betekenen. 


Geplaatst

in

door

Tags: